Dombóvár - Veolia Energia Magyarország Zrt.

Törvények, rendeletek

A közszolgáltatási tevékenység során alkalmazandó törvények

 

Távhőszolgáltatással kapcsolatos jogszabályok

 

2005. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

 

2013. évi LIV.  törvény

a rezsicsökkentések végrehajtásáról

 

2013. évi CLXXXVIII. törvény

– az egységes közszolgáltatói számlaképről

 

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

 

1997. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

 

Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

 

2011. CXII. évi törvény

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

A közszolgáltatási tevékenység során alkalmazandó rendeletek

 

157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet

távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

 

50/2011. (IX.30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáró

 

51/2011. (IX.30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

 

A 289/2007. (X.31.) Korm. rendelet

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról

 

12/2011. (I.31.) Korm. rendelet

– a lakáscélú állami támogatásokról

 

36/2009. (VII.22.) KHEM rendelet

a távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veendő szempontokról, és a Magyar Energia Hivatal által lefolytatott eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről

 

Dombóvár Város Önkormányzata képviselőtestületének a 38/2006.(X.31.), 1/2007.(I. 4.), 46/2007.(XII.19.), 20/2008.(IV.30.), 39/2008.(VI.30.), 43/2008.(X.20.), 11/2009.(III.31.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 22/2012. (V. 30.) /az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről/, 36/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelettel módosított

 62/2005. (XII.2.) Önkorm. rendelet

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezéseinek Dombóvár város területén történő végrehajtásáról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól

Ügyfélelégedettségi mérés

Keresés

Fontos információk

Hibabejelentés

Központi díjmentes
hibabejelentő zöldszám:
06 80 201 198

E-mail:
ugyfelszolgalat@veolia.com


Kapcsolatfelvétel

Időjárás, névnap

Dombóvár

tiszta égbolt

31 °C

2024-07-14
Örs, Stella napja