Dorog - PROMTÁVHŐ Kft.

Egyéni adatigénylés

A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban postai úton a Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnök-vezérigazgatónak, valamint elektronikus úton az 

adatvedelmi.felelos@veolia.com

e-mail címre az adatvédelmi tisztségviselőnek írt levélben.
 
Az adatigénylő köteles a nevét, nem természetes személy esetén a megnevezését, valamint azt az elérhetőséget megadni, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos tájékoztatás megadható.
 
Társaságunk az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)  szerint kezeli.
Felhívjuk adatigénylőink figyelmét, hogy amennyiben nyomtatott, másolt formában kérik a közzétett adatokat, annak nyomtatási költségét megtéríteni kötelesek. A nyomtatási költség 20 Ft + áfa/oldal.
A közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzatunkat itt érheti el: 
   2018.11.05.    Közérdekű adatkérés rendje
  2013.12.01.    Közérdekű adatkérés rendje

Ügyfélelégedettségi mérés

Keresés

Fontos információk

Hibabejelentés

Központi díjmentes
hibabejelentő zöldszám:
06 80 201 198

E-mail:
ugyfelszolgalat@veolia.com


Kapcsolatfelvétel

Időjárás, névnap

Dorog

tiszta égbolt

30 °C

2024-07-14
Örs, Stella napja