Érd - ÉRD-TÁVHŐ Kft.

Ügyfélváltozáshoz

Szolgáltató és díjfizető a fűtés és használati melegvíz-szolgáltatásra vonatkozóan díjfizetési megállapodást köt, mely alapján a hatályos jogszabályi előírások szerint a díjfizető a távhőszolgáltatás díjainak rendszeres megfizetésére köteles. A díjfizető főszabály szerint az ingatlan tulajdonosa, azonban az ingatlan bérlőjének/használójának és az ingatlan tulajdonosának együttes írásbeli kérelme alapján a számlák kiállítása történhet az ingatlan bérlője, használója nevére és címére.
 
Abban az esetben, ha Ön új ügyfél (akár lakossági, akár céges), akkor díjfizetői megállapodást szükséges kötnie Társaságunkkal. A számlákat a díjfizetői megállapodás, valamint az együttes kérelem kitöltését követően tudjuk az új ügyfélnek kiállítani. A díjfizetői megállapodást a Szolgáltatónak, és az új díjfizetőnek, a Tulajdonos/Díjfizető-változás bejelentése nyomtatványt pedig a régi, és az új ügyfélnek együttesen kell kitölteni, és aláírni.
DÍJFIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS
 
A díjfizető személyében bekövetkezett változást mind a régi, mind az új díjfizető – igazolható módon – köteles a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a szolgáltatónak írásban, az erre rendszeresített változás-bejelentő nyomtatványon bejelenteni.
A szolgáltató jogosult a tulajdonváltozás igazolására alkalmas okirat bemutatását igényelni. A számlázás módosítását a bejelentésben megjelölt időponttól, - ha a bejelentés az előírt határidőn (15 nap) túl történik - legkorábban a bejelentés beérkezése időpontjától lehet igényelni a szolgáltatótól.
TULAJDONOS/DÍJFIZETŐ-VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE
 
A lakás tulajdonosa, és a bérlő (vagy a használó) együttes kérelmére a távhőszolgáltató a díját közvetlenül a bérlő vagy a használó részére számlázza. Az együttes kérelem nyomtatvány kitöltésével és aláírásával kérelmezheti a tulajdonos és a bérlő azt, hogy a számlákat a bérlőnek állítsuk ki. 
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy ezen esetben az ingatlan tulajdonosának a vonatkozó jogszabályi rendelkezés alapján a távhőszolgáltatási díj bérlő/használó által történő megfizetéséért kezesi helytállási kötelezettsége van.
EGYÜTTES KÉRELEM

 

Adatvédelmi tájékoztató

Keresés

Fontos információk

Hibabejelentés

Központi díjmentes
hibabejelentő zöldszám:
06 80 201 198

E-mail:
ugyfelszolgalat@veolia.com


Kapcsolatfelvétel

Időjárás, névnap

Érd

borús égbolt

21 °C

2023-09-30
Jeromos napja