Érd - ÉRD-TÁVHŐ Kft.

Hátralékkezelés

A díjhátralékról és a követeléskezelésről
 

Amennyiben adósságrendezési kezdeményezésünkre, vagyis a fizetési felszólításra nem reagálnak, akkor az együttműködés hiánya miatt az eljárás jogi útra terelődik (fizetési meghagyás, végrehajtási eljárás). Ez pedig a legrosszabb végső eszköz, mert az eljárásban a tőkekövetelésen és késedelmi kamatain túlmenően a behajtási költségek, a bírósági, és a végrehajtási eljárás költségei is ügyfeleinket terhelik, a hátralékot növelik.
Ezért kérjük nehéz helyzetbe került ügyfeleinket az együttműködésre, hiszen a jogi eljárás igen költséges dolog, és ennél sokkal jobb megoldás a Szolgáltatóval – még a jogi eljárás elindítása előtt – megkötött részletfizetési megállapodás.
 

Díjhátralék

A követelés elismerésének alapbizonylata a felhasználó/díjfizető részére kiállított számla. A számlázás a szolgáltató helyi ügyfélszolgálatán történik. A szolgáltatás ellenértékét a számlán feltüntetett határidőig kell kiegyenlíteni. Minden díjfizető esetében egyéni folyószámlán tartjuk nyilván a kibocsátott számlákat és a pénzforgalmi mozgásokat. Ha a számlán szereplő összeg a megjelölt határidőn belül nem kerül megfizetésre, hátralék keletkezik.
Díjhátralékot felhalmozó ügyfeleinket fizetési felszólító útján kérjük adósságuk rendezésére. Javasoljuk, hogy ilyen esetben minél hamarabb keressék fel ügyfélszolgálatunkat, ahol számlaegyeztetést kérhetnek, és részletfizetési kérelemmel fordulhatnak Szolgáltató felé, mert ennek elmulasztása esetén további költségekkel, eljárási díjakkal is nőhet a követelés összege a kamaton túl. 

 

Fizetést könnyítő intézkedések

Részletfizetési megállapodás meghatározott feltételek teljesülése esetén köthető.
Fontos, hogy a részletfizetési megállapodás mind a részlet, mind a tárgyhavi számla határidőre történő teljesítése esetén érvényes, valamint hogy a kérelem elbírálása díjköteles. 
Fizetési meghagyással, végrehajtási eljárással érintett hátralékra, peresített követelésre részletfizetési megállapodás az ügyfél körülményeire tekintettel, egyedi elbírálás alapján, a szolgáltató illetékes vezetőjének engedélyével köthető. 
A hátralék egyösszegű kiegyenlítésére a szolgáltató illetékes vezetője méltányosságból 3 hónap halasztást engedélyezhet, ha felhasználó/díjfizető fizetési képességét bizonyítja, a hátralék megfizetésének fedezetét megjelöli (pl. munkaviszonyt létesít, lakása minőségi cseréjét kezdeményezte, örökség várományosa, hitelbírálati eljárás van folyamatban, stb.), és a hátralék 10%-nak megfelelő, egyösszegű befizetést teljesít a kérelem benyújtásával egyidejűleg, továbbá vállalja a tárgyhavi számlák határidőben történő megfizetését. Utóbbi feltétel nem teljesítése a halasztási engedély hatályát külön értesítés nélkül megszünteti.
A halasztás engedélyezésében megjelölt határidő leteltét követően a hátralék kamatával együtt egy összegben esedékessé válik. Ilyen esetben a részletfizetés csak egyedi elbírálás alapján engedélyezhető.

 

Alkalmazott eljárások

A behajtási eljárásnak alapvetően arra kell irányulnia, hogy a szolgáltató követelése a lehető legrövidebb időn belül pénzbefizetés formájában realizálódjon.
Ennek érdekében a szolgáltató a következő, rendszeres intézkedéseket teszi: fizetési meghagyás kibocsátás, végrehajtási eljárás kezdeményezése, bírósági peres eljárás kezdeményezése, szolgáltatás felfüggesztése, valamint a szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a felhalmozott hátralékok behajtására követelezéskezelő céget bízzon meg, vagy a hátralékot értékesítse.
 
A kintlévőségek kezelésével és behajtásával kapcsolatos részletes eljárási szabályokat, díjakat az alábbi linkekre kattintva érhetik el felhasználóink.
Behajtási Szabályzat 
Hátralékkezelés díjai

 

Ügyfélelégedettségi mérés

Keresés

Fontos információk

Hibabejelentés

Központi díjmentes
hibabejelentő zöldszám:
06 80 201 198

E-mail:
ugyfelszolgalat@veolia.com


Kapcsolatfelvétel

Időjárás, névnap

Érd

tiszta égbolt

28 °C

2024-07-14
Örs, Stella napja