Ajka - BAKONY-TÁVHŐ Kft.

Egyéni adatigénylés

A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban postai úton a Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnök-vezérigazgatónak, valamint elektronikus úton az 
adatvedelmi.felelos@veolia.com
e-mail címre az adatvédelmi tisztségviselőnek írt levélben.
 
Az adatigénylő köteles a nevét, nem természetes személy esetén a megnevezését, valamint azt az elérhetőséget megadni, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos tájékoztatás megadható.
Társaságunk az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerint kezeli.
Felhívjuk adatigénylőink figyelmét, hogy amennyiben nyomtatott, másolt formában kérik a közzétett adatokat, annak nyomtatási költségét megtéríteni kötelesek. A nyomtatási költség 20 Ft + áfa/oldal.
 
A közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzatunkat itt érheti el: 
Közérdekű adatkérés rendje

Keresés

Fontos információk

Hibabejelentés

Központi díjmentes
hibabejelentő zöldszám:
+36 80 180 145

E-mail:
ugyfelszolgalat.ajka@veolia.com


Kapcsolatfelvétel
Távhő Ökocímke Ajka

Időjárás, névnap

Ajka

borús égbolt

19 °C

2023-09-30
Jeromos napja