Ajka - Bakonyi Erőmű Zrt.

E-KÖZMŰ Tervezőknek

E-közmű Alkalmazás

A távhőszolgáltató a közműveit érintő tervezői munka kapcsán az e-közmű rendszer felületén keresztül folytat közműegyeztetést, ad ki közműnyilatkozatot és nyújt térképi adatszolgáltatást.
Ezen a felületen a tervező ügyfélkapus belépés után kamarai tagsági számával regisztrálhat.

 

E-KÖZMŰ ALKALMAZÁS

 

 

Lechner Tudásközpont tevékenységéről

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet alapján a Lechner Nonprofit Kft. 

Dokumentációs Központja gyűjti, feldolgozza, tárolja és szolgáltatja a hazai építés-műszaki tervdokumentumokat, a településrendezési és -fejlesztési terveket, valamint a területfejlesztési és területrendezési tervdokumentációkat. A közel 7000 m2-en elhelyezett 24 500 iratfolyóméternyi tervgyűjtemény nagy része archív állomány, de jelentős szakmai értéket képviselnek a kurrens települési és területi tervek is, valamint az Építési Geotechnikai Adattár. E jogszabályok által érintett szakterületekhez kapcsolódóan a Dokumentációs Központ Urbanisztikai Szakkönyvtárat üzemeltet.

A Dokumentációs Központ gyűjtőköréhez kapcsolódóan befogad önkéntesen átadott tervdokumentációkat, dokumentumtárakat, hagyatékokat is – melyek így az utókor számára szakszerűen fennmaradnak és a köz számára kutatható szellemi kinccsé válnak.

 

Gyűjtemények

Építés-Műszaki tervek / Építési Geotechnikai Adattár / Települési és Területi Vonatkozású Tervek / Folyóírat -állomány / Fotótár / Építésügyi Archívum / Kutatási Archívum / Tervtári és Könyvtári Szolgáltatások

 

Alkalmazások

ÉTRD / E-kezelő felület (Hrsz.) / E-tanúsítás / E-bírság / E-szankció / E-statisztika / Védett ingatlanok / E-építési napló / ÉMO / Jegyzőkönyv / Építmény adatok / Adatbanki feltöltés / E-közmű

 

 

Ügyfélelégedettségi mérés

Keresés

Fontos információk

Hibabejelentés

Központi díjmentes
hibabejelentő zöldszám:
06 80 201 198

E-mail:
ugyfelszolgalat@veolia.com


Kapcsolatfelvétel

Időjárás, névnap

Ajka

felszakadozott felhőzet

23 °C

2024-07-22
Magdolna napja