Cegléd - Veolia Energia Magyarország Zrt.

Törvények, rendeletek

A közszolgáltatási tevékenység során alkalmazandó törvények

 

Távhőszolgáltatással kapcsolatos jogszabályok

 

2005. évi XVIII. törvény

a távhőszolgáltatásról

 

2013. évi LIV. törvény

a rezsicsökkentés végrehajtásáról

 

2013. évi CLXXXVIII. törvény

- az egységes közszolgáltatói számlaképről

 

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

 

1997. évi CLV. törvény

a fogyasztóvédelemről

 

Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

 

2011. évi CXVII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2011. évi CXVII. törvény

 

A közszolgáltatási tevékenység során alkalmazandó rendeletek

 

157/2005.(VIII.15.) Korm. rendelet

távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

 

50/2011. (IX.30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

 

51/2011. (IX.30.) NFM rendelet

a távhőszolgáltatási támogatásról

 

A 289/2007.(X.31.) Korm. rendelet

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról

 

12/2001. (I.31.) Korm. rendelet

– a lakáscélú állami támogatásokról

 

36/2009. (VII.22.) KHEM rendelet

a távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veendő szempontokról, és a Magyar Energia Hivatal által lefolytatott eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről

 

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2011.(II.1.) önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatás hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről a 2/2012.(II.23.) és a 21/2013.(VII.4.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes szerkezetben

Hatályos: 2013.07.05-től.

Keresés

Fontos információk

Hibabejelentés

Központi díjmentes
hibabejelentő zöldszám:
06 80 201 198

E-mail:
ugyfelszolgalat@veolia.com


Kapcsolatfelvétel

Időjárás, névnap

Cegléd

borús égbolt

3 °C

2021-12-06
Miklós napja