Algyő - Veolia Energia Magyarország Zrt.

Egyéni adatigénylés

A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban postai úton a Veolia Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság elnök-vezérigazgatónak, valamint elektronikus úton az 

adatvedelmi.felelos@veolia.com

e-mail címre az adatvédelmi tisztségviselőnek írt levélben.
 
Az adatigénylő köteles a nevét, nem természetes személy esetén a megnevezését, valamint azt az elérhetőséget megadni, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos a tájékoztatás megadható.

 

Társaságunk az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerint kezeli.
Felhívjuk adatigénylőink figyelmét, hogy amennyiben nyomtatott, másolt formában kérik a közzétett adatokat, annak nyomtatási költségét megtéríteni kötelesek. A nyomtatási költség 20 Ft + áfa/oldal.
 
A közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzatunkat itt érheti el:
2018.11.05.    Közérdekű adatkérés rendje
2013. 12.01.   Közerdekű adatkérés rendje

Keresés

Fontos információk

Hibabejelentés

Központi díjmentes
hibabejelentő zöldszám:
06 80 201 198

E-mail:
ugyfelszolgalat@veolia.com


Kapcsolatfelvétel

Időjárás, névnap

Algyő

borús égbolt

2 °C

2023-01-28
Károly, Karola napja