Egyéb felhasználóink

Törvények, rendeletek

A közszolgáltatási tevékenység során alkalmazandó törvények

 

Távhőszolgáltatással kapcsolatos jogszabályok

 

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

A törvény hatályos szövege itt

 

2013. évi LIV törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

A törvény hatályos szövege itt

 

2013. évi CLXXXVIII. törvény – az egységes közszolgáltatói számlaképről

A törvény hatályos szövege itt

 

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

A törvény hatályos szövege itt

 

Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

 

2011. évi CXVII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A törvény hatályos szövege itt

 

A közszolgáltatási tevékenység során alkalmazandó rendeletek

 

157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

A rendelet hatályos szövege itt

 

50/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználóknak és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról

A rendelet hatályos szövege itt

 

51/2011. (IX.30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról

A rendelet hatályos szövege itt

 

A 289/2007. (X.31.) Korm. rendelet a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról

A rendelet hatályos szövege itt

 

12/2001. (I.31.) Korm. rendelet – a lakáscélú állami támogatásokról

A rendelet hatályos szövege itt

 

36/2009. (VII.22.) KHEM rendelet a távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veendő szempontokról, és a Magyar Energia Hivatal által lefolytatott eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről

A rendelet hatályos szövege itt

 

 

Ügyfélelégedettségi mérés

Keresés

Fontos információk

Hibabejelentés

Központi díjmentes
hibabejelentő zöldszám:
06 80 201 198

E-mail:
ugyfelszolgalat@veolia.com


Kapcsolatfelvétel

Időjárás, névnap

Egyéb felhasználóink

tiszta égbolt

26 °C

2024-06-22
Paulina napja